Registratieovereenkomst

Algemeen:
Deelnemers gaan akkoord met de voorwaarden die door deelname aan het LogoS forum worden gesteld.

Doel van dit forum is om alles wat online marktcalculatie en online indextoetsing betreft verder te ontwikkelen tot een marktmonitor waarin deelnemers hun reizen kunnen toetsen aan de actuele marktsituatie.

Van deelnemers wordt verwacht dat t.o.v. de mening, opvattingen en visie van overige leden op een respectvolle manier overleg of discussie wordt gevoerd.

Voorwaarden voor deelname aan het forum.

1.   dit forum is alleen toegankelijk voor leden van LogoS;
2.   leden van LogoS kunnen alleen Europese particuliere binnenvaartondernemers zijn die na aanmelding via de site door de beheerder zijn geaccepteerd;
3.   niets van wat er op dit forum door leden wordt ingebracht mag zonder toestemming van de schrijver openbaar worden gemaakt of buiten het forum worden gepubliceerd;
4.   het is niet toegestaan om direct of indirect via of buiten dit forum prijsafspraken over nog te maken reizen te maken;
5.   individuele gegevens uit het E-logboek mogen niet rechtstreeks op dit forum worden geplaatst.

Het is niet toegestaan om materiaal dat valt onder de bescherming van auteursrechten op dit forum te plaatsen zonder dat de eigenaar van het copyright hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
Spam, advertenties, kettingbrieven, piramidespellen, sollicitaties zijn eveneens niet toegestaan.

Het is voor de beheerder niet mogelijk om alle berichten op dit forum te toetsen. Houd daarom in de gaten dat wij niet actief de berichten volgen en zijn als zodanig niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten. We staan niet in voor de volledigheid, betrouwbaarheid of het nut van berichten die niet door ons zijn geplaatst.
Ieder lid dat meent dat een geplaatst bericht de afspraken van dit reglement overschrijdt wordt verzocht dit te melden bij de beheerder van dit forum. Het bestuur, de eigenaar van dit forum, behoudt zich het recht voor om berichten van het forum te verwijderen die in strijd zijn met de opzet van dit forum.
Het verwijderen is niet een geautomatiseerd proces. Wees er daarom op bedacht dat berichten niet direct verwijderd of aangepast kunnen worden. Dit beleid is eveneens van toepassing op het ledenprofiel.

Uiteindelijk blijft u als gebruiker verantwoordelijk voor de inhoud van de door u geplaatste berichten.
Eveneens stemt u ermee in dat de eigenaar van het forum, evenals gerelateerde websites, het bestuur en medewerkers niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.
De eigenaar van het forum behoudt zich het recht voor om uw identiteit (of andere ter zake doende gerelateerde informatie) te achterhalen in het geval van formele klachten veroorzaakt door uw toedoen op dit forum.

U heeft de mogelijkheid om tijdens de registratie een gebruikersnaam te kiezen. Wij adviseren om deze naam accuraat te houden. Met het gebruikersaccount dat u nu gaat registreren, geeft u aan nooit uw persoonlijk wachtwoord aan iemand anders te geven voor inlog-gebruik of andere doeleinden.
Eveneens gaat u ermee akkoord om nooit het account van een ander lid, om welke reden dan ook, te gebruiken.

Wij adviseren u daarom dringend een uniek en niet eenvoudig te achterhalen wachtwoord op te geven om  misbruikvan uw account te voorkomen.

Na uw registratie en het inloggen op dit forum bent u in staat om een persoonlijk profiel aan te maken (indien gewenst). Het is uw verantwoordelijkheid om juiste informatie te verstrekken. Gegevens of informatie die door de beheerder als niet passend worden beschouwd zullen zonder verdere kennisgeving worden verwijderd.

Realiseert u zich dat met elk bericht van u ook het IP-adres wordt vastgelegd. Dit voor het geval dat uw toegang wordt geweigerd. Dit zal enkel gebeuren in het geval van grove schending van dit reglement.

Wees er eveneens van bewust dat onze software een cookie (een tekstbestand met informatie over uw gebruiksnaam en wachtwoord) op uw computer plaatst. Dit is noodzakelijk om in en uit te kunnen loggen.
De software verzamelt of verstuurt geen andere informatie van uw computer.